Lycka är inte frånvaro av problem, det är förmågan att kunna hantera dem. - Steve Maraboli

 

RSS 2.0